Første gang du skal have kørekort, skal du have en lægeattest. Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort er 550,- kr inkl. moms. Ved udeblivelse uden forudgået afbud sendes der en regning på 250 kr. for udeblivelsen.

For både første gang og fornyelse af kørekortet: Husk at medbringe et foto af dig selv + evt. briller (synet skal testes med og uden hjælpemiddel).

Fra 1 . juli 2017 gælder nye regler vedr. fornyelse af kørekort. Tidligere har du skulle have en lægeattest, når du blev 75 år, og kørekortet skulle fornyes. Det gælder ikke mere, hvis det er almindeligt kørekort til privatkørsel, du vil forny. Du skal henvende dig i Borgerservice, hvis du ønsker kortet fornyet medbringende dit gamle kørekort og et billede.

Har du visse kroniske sygdomme, skal der fortsat fornyes kørekort ved attest som tidligere.

Skal du have lavet en helbredserklæring til kørekort, skal du bestille tid hos sygeplejersken.

Attestens første side udfyldes af dig – du får den udleveret af sekretæren, når du ankommer. Kom derfor i god tid, så du har tid til dette inden du skal ind til sygeplejersken.

Du kan læse mere om om reglerne vedr. kørekort på dette link fra Ældresagen