Klinikken har lukket for tilgang.

På www.borger.dk og ved henvendelse på Borgerservice på rådhuset kan du få oplyst hvilke læger, der har åbent for tilgang. De samme to steder skal du foretage evt. lægeskift. Man kan ikke skifte læge ved at henvende sig til den “gamle” eller den “nye” læge.

For “nye” patienter:

Velkommen i klinikken.

For at vi kan yde den bedste behandling er det vigtigt, at du sørger for, at vi får din journal fra din “gamle” læge inden din første konsultation. Vær opmærksom på, at ved lægeskift sendes din journal IKKE automatisk fra din tidligere læge til den ny læge – HELLER IKKE selv om du krydser af i “ja” på skemaet på kommunen ved lægeskift. Din journal må IKKE sendes nogen steder ud af lægepraksis uden din anmodning direkte til lægen, og du bedes derfor selv kontakte din tidligere læge og bede om fremsendelse af journalen til os.

Til din første konsultation bedes du medbringe en kortfattet oversigt over væsentlige sygdomme, indlæggelser og andet relevant, foruden at du bedes medbringe din medicin og/eller en opdateret medicinliste. Du bedes venligst ringe til sekretæren for at booke din første konsultation, da vi sætter ekstra tid af første gang vi ser dig i klinikken.