KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Har du KOL kan du opleve hoste med slim, luftvejsinfektioner samt åndenød. KOL ses hos ca. 10-15 % af den voksne befolkning. Den hyppigste årsag er tobaksrygning. Behandlingen består af rygestop, motion og medicin.

Hvor ofte du skal gå til kontrol i klinikken afhænger af sværhedsgraden af din sygdom.

Vi anbefaler en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion, medicingennemgang og om du har den rette inhalationsteknik af din medicin.

Er du ryger og > 35 år tilbyder vi en lungefunktionsundersøgelse hvert 2. år for at sikre, du ikke har begyndende KOL.