Ved mistanke om blærebetændelse bedes du kontakte sygeplejersken/sekretæren mhp. en akuttid.

Urinprøven skal tages for at undersøge, om du har betændelse i urinvejene. For at prøven skal give så korrekt resultat som muligt, er det vigtigt at gøre følgende:

  • Urinprøven tages fra urin som har været i blæren mindst 2 timer – dvs. du må ikke have tisset indenfor de sidste 2 timer (gerne morgenurin)
  • Tis først lidt urin i toilettet. Før derefter prøveglasset eller et opsamlingsglas (f.eks. et engangskrus el. lignende) ind i urinstrålen og opsaml urinen deri, før den sidste urin tisses i toilettet.
  • Hæld urinen i prøveglasset, hvis ikke urinen er opsamlet direkte deri.
  • Mærk glasset med navn og CPR nr.
  • Urinprøver bør aldrig afleveres i gamle pilleglas, syltetøjsglas, plastikemballage o.l. Der kan afhentes autoriserede prøveglas i lægehuset, eller disse kan købes på apoteket.